Mobilt udstyr til sandblæsning

Vi leverer alt indenfor sandblæsning af store stålkonstruktioner. Et komplet sandblæsningsanlæg i denne størrelse består af ventillationsanlæg, affugter, genvindingsudstyr og så selvfølgeligt selve blæseanlægget.

Mobilt sandblæsningsanlæg med genvindings- og luftbehandlingsudstyr
Brugt blæsemiddel indeholder, foruden genanvendeligt materiale, også støv, malingrester, og andre urenheder, som af miljømæssige årsager ikke kan deponeres på normale affaldspladser. Mobile anlæg til rensning af brugt blæsemiddel løser delvist dette problem. Det brugte blæsemiddel reses og sorteres, således at den genanvendelige del udskilles til genbrug med en stærk forbedret blæsemiddelækonomi som resultat. Vi leverer forskellige typer udstyr til mobilt brug, enten monteret på en lastvognschassis eller i en container til brug på større byggepladser som Femern. Alle vores forskellige typer af genvinding består af et vacuumsugeanlæg til opsamling af brugt blæsemiddel, samt vibrationsanlæg, støvudskiller og opsamlingssiloertil henholdsvis urent og renset blæsemiddel.

Vi er specialisterne i overfladebehandling indenfor både onshore og offshore

Morten Snede Morten Snede Salgschef, Industri +45 40424612
Niels Jüngling Niels Jüngling Sælger, Industri - Sjælland & Fyn +45 24226915
Tom Krarup Tom Krarup Sælger, Industri - Jylland +45 23490072
Brian Haugland Brian Haugland Sælger, Industri - Jylland +45 40332723

This home page uses cookies for traffic analyses and to be able to optimize content. Read more

Close