Sandblæsning – hvor bruges det, og hvilke egenskaber påfører man en renset overflade?

Sandblæsning anvendes i stor udstrækning på ståloverflader for at rengøre stål for rust, glødeskaller og gammel maling, der skal fjernes før en efterfølgende ny overfladebehandling kan udføres.

I stålindiustrien bliver sandblæsning brugt til fjernelse af rust og glødeskaller. Især glødeskallerne kræver en grundig sandblæsning for at løsne sig, så det rene stål kan overfladebehandles med maling og eventuel metallisering i de efterfølgende processer. Behandlingens formål er at skabe en ren overflade på stålet og desuden at frembringe en ruhed der kan sørge for en god vedhæftning af de efterfølgende lag maling, som skal beskytte stålet med vejrlig og andre kemiske og fysiske påvirkninger. Renheden ved sandblæsning er kategoriseret efter standarden ISO 8501-1:2007.

Betonoverflader kan også med stor fordel sandblæses for at fjerne betonslam på betondæk, eller for at fjerne eroderet beton, før en ny og beskyttende overfladebehandling kan finde sted. Når man sandblæser vand eller husfacader, kan det være en fordel, at tilsætte vand under sandblæsning for at hovedparten af støvet bindes i en vandtåge, der gør at det spredes langt mindre i forhold til tør sandblæsning, som udvikler temmeligt meget støv.
 

Sandblæsning i kabine, sandblæsningsrum – eller ude

Sandblæsning kan udføres i en kabine, hvor man gennem en lang handske holder blæsepistolen i den ene hånd og kan håndtere emnet med den anden hånd. Sandblæsning i en kabine eller kabinet er bedst egnet til mindre emner der håndteres manuelt.

Se vores udvalg af blæsekabiner her

Til den grovere sandblæsning, hvor man anvender dyser der har en åbning på mere end 8 mm, er et decideret sandblæsningsrum mere velegnet. Her er det rummet størrelse der afgør hvor store emner man kan sandblæse.

Læs her, hvordan vi kan skræddersy sandblæsningsrum til dine behov


Til udeopgaver, hvor det er husfacader eller broer, der skal sandblæses, er der strenge miljømæssige krav om støj og støvudlejning, som skal overholdes. Her er det vigtigt, at man tager kontakt til de relevante miljømyndigheder.

Frederik Nielsen

"Har du brug for mere information om sandblæsning, så ring til mig!"

Frederik Nielsen CEO, Clemco Denmark

This home page uses cookies for traffic analyses and to be able to optimize content. Read more

Close