Sandblæsning – hvor bruges det, og hvilke egenskaber påfører man en renset overflade?

Sandblæsning anvendes i stor udstrækning på ståloverflader for at rengøre stål for rust, glødeskaller og gammel maling, der skal fjernes før en efterfølgende ny overfladebehandling kan udføres.

I stålindiustrien bliver sandblæsning brugt til fjernelse af rust og glødeskaller. Især glødeskallerne kræver en grundig sandblæsning for at løsne sig, så det rene stål kan overfladebehandles med maling og eventuel metallisering i de efterfølgende processer. Behandlingens formål er at skabe en ren overflade på stålet og desuden at frembringe en ruhed der kan sørge for en god vedhæftning af de efterfølgende lag maling, som skal beskytte stålet med vejrlig og andre kemiske og fysiske påvirkninger. Renheden ved sandblæsning er kategoriseret efter standarden ISO 8501-1:2007.

Betonoverflader kan også med stor fordel sandblæses for at fjerne betonslam på betondæk, eller for at fjerne eroderet beton, før en ny og beskyttende overfladebehandling kan finde sted. Når man sandblæser vand eller husfacader, kan det være en fordel, at tilsætte vand under sandblæsning for at hovedparten af støvet bindes i en vandtåge, der gør at det spredes langt mindre i forhold til tør sandblæsning, som udvikler temmeligt meget støv.
 

Sandblæsning i kabine, sandblæsningsrum – eller ude

Sandblæsning kan udføres i en kabine, hvor man gennem en lang handske holder blæsepistolen i den ene hånd og kan håndtere emnet med den anden hånd. Sandblæsning i en kabine eller kabinet er bedst egnet til mindre emner der håndteres manuelt.

Se vores udvalg af blæsekabiner her

Til den grovere sandblæsning, hvor man anvender dyser der har en åbning på mere end 8 mm, er et decideret sandblæsningsrum mere velegnet. Her er det rummet størrelse der afgør hvor store emner man kan sandblæse.

Læs her, hvordan vi kan skræddersy sandblæsningsrum til dine behov

Til udeopgaver, hvor det er husfacader eller broer, der skal sandblæses, er der strenge miljømæssige krav om støj og støvudlejning, som skal overholdes. Her er det vigtigt, at man tager kontakt til de relevante miljømyndigheder.
 

Valg af det rigtige blæsemiddel

Blæsemidlet, der anvendes ved sandblæsning, skal vælges med omhu. Når der sandblæses, har man en række krav omkring det færdige resultat, som i høj grad beror sig på, hvilken type blæsemiddel, man anvender:

  1. Kornstørrelsen på blæsemidlet afgør renseeffekten og ruheden der skabes ved sandblæsning
  2. De forskellige typer blæsemiddel varierer en del i pris ligesom den efterfølgende bortskaffelse
  3. Nogle overflader må ikke komme in kontakt med jernholdige blæsemidler som kan afsætte rustpletter på overfladen
  4. Genanvendelsen af blæsemidlet har en stor økonomisk effekt på prisen pr. m2 der sandblæses

Når man sandblæser en ståloverflade, får man fjernet rust, glødeskaller samt eventuel gammel maling. Det er ikke muligt at afrense fedt- og olierester samt saltaflejringer 100% ved hjælp af sandblæsning. Derfor kræver det, at overfladen er renvasket før sandblæsning. Overfladen vil fremstå med en kraftigere ruhed når den er sandblæst som giver en rigtig god vedhæftning til den efterfølgende overfladebehandling. Ruheden er styret af den type blæsemiddel, som man vender samt kornstørrelsen på blæsemidlet. Ruheden kan måles med sammenligningsplade eller med en ruhedsmåler. Clemco Danmark har et stort udvalg af forskellige måleinstrumenter.

Se udvalget af måleinstrumenter – og læs hvordan man bruger dem

Skemaet nedenfor viser, hvilke blæsemidler, der skal bruges på bestemte typer overflader, og hvilket tryk der skal være på anlægget, og hvilke dyser der skal bruges.

Læs evt. vores artikel om, hvordan du vælger den rette dyse.
 

Materiale på overfladen der skal sandblses

Blæsetryk på sandblæse
udstyret

Størrelse på sandblæsnings
dysen

Egnede blæsemidler

Stål og jern

5-10 bar

9-12,5 mm

Stålgrit, korund, garnet sand

Rustfrit stål

5-6 bar

9-12,5 mm

Ædelkorund, garnet sand, glasperler

Aluminium

4-5 bar

6-9 mm

Ædelkorund, glasperler, plastikgranulat ( stripning af maling)

Komposit materialer

2-4 bar

6-9 mm

Ædelkorund, glasperler, plastikgranulat ( stripning af maling)

Beton

5-7 bar

9-12,5 mm

Stålgrit, garnet sand

Mursten og tegl

3-6 bar

6-9 mm

Dolomitkalk, natriumkarbinat, garnet sand

Cement og mørtel

3-5 bar

6-9 mm

Garnet sand

Se vores store udvalg af bæsemidler her

Så vidt muligt skal man undgå støv i blæsemidlet, og dette bortfiltreres også med ventilationsluften og et renseaggregat, der fjerner støvet igennem en rensetromle og en vindsigte. Opsamlingen af det brugte blæsemiddel kan ledes til en grube, hvor der transporteres med vakuumsug eller kopelevator til renseanlægget og videre over i en silo under sandpotten.

Til større udeopgaver kan vi levere komplette vakuumanlæg med renseaggregat og siloer til opbevaring af blæsemidler. Til mindre opgaver kan man klare sig med et lille vakuumsugeanlæg med cyklon og en blæsemiddelbeholder over sandpotten.Sandblæsning – udstyret der skal bruges

For at kunne sandblæse skal man enten have en kabine eller et sandblæsningrum hvor arbejdet kan udføres under sikre arbejdsforhold. Herudover er sandpotten som det kaldes i daglig tale en vigtig komponent. Sandpotten skal tilsluttes en kompressor der skal kunne levere den korrekte luftmængde og tryk i forhold til dysen der anvendes og for at kunne udføre sandblæsningen hurtigt og effektivt. Åbningen (lysningen) på dysen afgør sammen med det ønskede blæsetryk den luftmængde som der skal anvendes for at kunne for at kunne yde en perfekt sandblæsning. Husk at vi kan være behjælpelig med at finde trykluftsmængden der kræves til en given opgave indenfor sandblæsning.

Vi er kendt for vores højkvalitets sandpotter - se dem alle her.

Sandblæsning – sikkerhed for operatøren

Arbejdstilsynet har en række krav der skal være opfyldt for at sandblæsning kan foretages sikkert for operatøren

Hvad siger arbejdstilsynet?

1.2 Personlige værnemidler, AT-vejledning marts 2008 om sandblæsning

Nedefor har vi samlet de vigtigste punkter fra Arbejdstilsynets vejledning om sandblæsning. Listen herunder er ikke udtømmende, men giver et overblik over de vigtigste sikkerhedsregler for at operatøren kan udføre sandblæsning på sikker vis.

Alle personer, der sandblæser eller opholder sig på områder, hvor der sandblæses, skal bære følgende beskyttelse:

  • En tætsluttende overtræksdragt, langskaftede støvler og arbejdshandsker med lange manchetter
  • Luftforsynet åndedrætsværn, enten i form af en hætte, der dækker hoved, hals og skuldre og har sikre, tætte slangeforbindelser eller i form af en helmaske
  • Der skal forefindes en øjenskylleflaske i umiddelbar nærhed af, hvor der sandblæses.
  • Derudover skal der bruges høreværn, når det er nødvendigt

Derudover skal der være tilstrækkelig belysning til udførelsen af sandblæsning og der skal være en ventilation af rummet der yder en lufthastighed på 0,25 m/sekund vandret gennem rummet. Ventilationsluften skal af miljømæssige årsager filtreres før den ledes ud gennem afkastet.

Se vores Sikkerhedsudstyr til sandblæsning samt vores udvalg af arbejdslys.

Se også ...

Mangler du hjælp, eller har du spørgsmål?

Kontakt os på tlf. 70131030, eller send en mail for yderligere vejledning omkring sandblæsning.

sand

Sandblæsning – udstyret der skal bruges

Frederik Nielsen

"Har du brug for mere information om sandblæsning, så ring til mig!"

Frederik Nielsen CEO, Clemco Denmark

This home page uses cookies for traffic analyses and to be able to optimize content. Read more

Close