Rengørings- og genvindingssystemer fra Munkebo Clemco til sandblæsning og genanvendelse af brugt blæsemiddel

Brugt blæsemiddel indeholder, foruden genanvendeligt materiale, også støv, malingrester og andre urenheder, som af miljømæssige årsager ikke kan deponeres på normale affaldspladser. Omkostningerne som er forbundet med at komme af med brugt blæsemiddel kan derfor ofte være betydelige. Mobile anlæg til rensning af brugt blæsemiddel løser delvist dette problem. 

REC systemets opbygning  
 
   
   
Tårnsystemets opbygning  
 

Med genvindingsanlæg renses og sorteres det brugte blæsemiddel, således at den genanvendelige del udskilles til genbrug med en stærkt forbedret blæsemiddeløkonomi som resultat. Alle genvindingsanlæg fra Munkebo Clemco består af vakumsugeanlæg til opsamling af blæsemidlet på arbejdspladsen samt vibrationsanlæg, støvudskiller og opsamlingssiloer til henholdsvis urenset og renset blæsemiddel.


Munkebo Clemco tilbyder 2 typer rengøringssystemer til genanvendelse af blæsemiddel:

  • REC systemerne
  • Tårnsystemerne

Rec systemerne er bygget op omkring MB-1600, MB-2000 eller MB-3000 vakuumsystemerne

Tårnystemerne er bygget op omkring MB-4000 og MB-5000 vakuumsystemerne

Jo større vakuumsystemet er, som genvindingsanlæggene er bygget op omkring, jo større rækkevidde har de, og jo flere tons blæsemiddel kan renses og genvindes i timen. Begge systemer er modulopbygget, og er nemme at transportere, montere og samle på site. Tårnsystemet har den fordel at det er bygget til udendørs brug, hvor Rec-systemet kræver presenning eller afdækning, hvis det bruges udendørs.

Alle genvindingssystemer er:
• CE mærket med EN 1090
• Støjsvage - støjreduceret til under 85dB
• Mobile med løfteøjer og truck lommer
• Opbygget i moduler, som giver fleksibilitet på site
• Kan transporteres på lastbil
• Robust design som kan klare selv hårde miljøer

Vakuumsugere fra Munkebo Clemco

Munkebo Clemco har siden 1960’erne produceret vakuumsystemer, specielt designet til at opsamle og transportere blæsemiddel. Systemerne består af en vakuumsuger og en silo, og afhængig af anvendelses tilføjes en cyklon. 

Systemerne fungerer ved at blæsemiddel transporteres fra et opsamlingspunkt via sugeslangen op i en silo. Blæsemidlet lægger sig i bunden af siloen, mens lettere støvpartikler transporteres videre over i vakuumsugeren, hvor en støvopsamlingskegle med filterpatroner opfanger støvet. Hele systemet fungerer ved hjælp af en luftstrøm som er genereret af en pumpe på sugeren. Hvis der anvendes andet end stålblæsemiddel, tilføjes en cyklon til systemet, da den øgede støvmængde ellers vil overbelaste sugeenheden. Cyklonen er placeret mellem silo og suger, og fungerer som ekstra støvopsamler, så sugeren ikke overfyldes.

Brug af vakuum som transport af blæsemiddel sikrer en hurtigere og renere oprydning i forhold til manuel rengøring, og det sikrer et støvfrit miljø og et sundere arbejdsklima. Vakuumsugeren kan også anvendes i stedet for en kopelevator i et blæserum. 

Alle Munkebo Vakuumsystemer er lavet som mobile systemer, der nemt kan transporteres mellem arbejdsområder. Enhederne er robuste og designet til at fungere i industrielle miljøer. Munkebo vakuumsystemer anvendes over hele verden, og er solgt til eksempelvis skibsværfter, transport, olie, gas og vindmølleindustrien og kan bruges af både små og mellemstore virksomheder samt sværindustri.

Alle vakuumsugere er:
• CE mærket med EN 1090
• Støjsvage - støjreduceret til under 85dB
• Mobile med løfteøjer og truck lommer
• Opbygget i moduler, som giver fleksibilitet på site
• Enkelt design som kan styres af en enkelt operatør
• Robust design som kan klare selv hårde miljøer

 

Kriterier for valg af vakuumsuger:
• Hvor meget plads er der til rådighed?
• Hvilken type blæsemiddel anvendes?
• Hvad er den ønskede sugeafstand?
• Hvor meget strøm og luft er der til rådighed?
• Hvor stor en mængde blæsemiddel der skal bruges?
• Skal blæsemidlet renses eller kun transporteres?
 
 

 

Rengørings- og genvindingssystemer fra Munkebo Clemco til sandblæsning og genanvendelse af brugt blæsemiddel

Brugt blæsemiddel indeholder, foruden genanvendeligt materiale, også støv, malingrester og andre urenheder, som af miljømæssige årsager ikke kan deponeres på normale affaldspladser. Omkostningerne som er forbundet med at komme af med brugt blæsemiddel kan derfor ofte være betydelige. Mobile anlæg til rensning af brugt blæsemiddel løser delvist dette problem. 

Med genvindingsanlæg renses og sorteres det brugte blæsemiddel, således at den genanvendelige del udskilles til genbrug med en stærkt forbedret blæsemiddeløkonomi som resultat. Alle genvindingsanlæg fra Munkebo Clemco består af vakumsugeanlæg til opsamling af blæsemidlet på arbejdspladsen samt vibrationsanlæg, støvudskiller og opsamlingssiloer til henholdsvis urenset og renset blæsemiddel.

Niels Jüngling

"Tag fat i mig, hvis du vil vide mere om vores Munkebo Clemco udstyr til transport af blæsemiddel"

Niels Jüngling Clemco Danmark A/S

This home page uses cookies for traffic analyses and to be able to optimize content. Read more

Close